log in

Bestuurstafel

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet heeft gevolgen voor onze vereniging bij het verwerken en opslaan van lid gegevens. De wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoons-gegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.

Vv Gasselternijveen is verplicht om leden en ouders/verzorgers te informeren over het verwerken van persoonsgegevens, zodat zij weten welke gegevens verzamelt worden en wat ermee gedaan wordt.

Vv Gasselternijveen (vrijwilligers en andere betrokkenen) gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Als lid/vrijwilliger van vv Gasselternijveen mag men alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens wanneer er toestemming is verkregen vanuit het bestuur.

Iedereen die taken uitvoert voor en betrokken is bij de organisatie van vv Gasselternijveen (betaald of onbetaald) heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en andere relaties van vv Gasselternijveen waar men kennis van genomen heeft of toegang toe heeft. Er wordt vertrouwelijk met persoonsgegevens om gegaan.

Persoonsgegevens zoals aangeleverd bij aanmelding bij vv Gasselternijveen worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). De vereniging geeft gegevens door aan de KNVB, de coördinatoren van vv Gasselternijveen, leiders/trainers en ter gebruik voor voetbal gerelateerde doeleinden/clubactiviteiten. Zonder deze gegevens is lidmaatschap niet mogelijk.

Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. Binnen vv Gasselternijveen wordt gebruik gemaakt van een website en social media. O.a. wedstrijd-verslagen, teamindelingen en foto’s/filmpjes van wedstrijden en evenementen worden getoond op deze kanalen. Vanwege AVG moeten leden toestemming geven voor het publiceren van beeldmateriaal.

Het vragen van toestemming en het beveiligen van het beeldmateriaal zijn twee belangrijke regels waar vv Gasselternijveen rekening mee houdt. Daarnaast gelden natuurlijk ook de andere verplichtingen uit de AVG vanaf 25 mei 2018.

Bij nieuwe leden van vv Gasselternijveen zal bij inschrijving om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens gevraagd worden.

Voor huidige leden geldt dat wij middels deze Privacy verklaring ervan uit gaan dat ieder lid bekend en akkoord is met het gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Een ieder heeft het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. Dit is mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur van vv Gasselternijveen.

Indien u vragen heeft over de Privacy verklaring kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur vv Gasselternijveen

Log in or create an account