log in

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Bestuursberichten maart 2019

Hierbij het laatste nieuws van de bestuurstafel.

 

Bardiensten voetbalkantine

In de afgelopen weken is er op zaterdagochtend en middag een aantal wedstrijden afgelast. Hierdoor zijn er diensten uitgevallen. De wedstrijden worden op een ander moment gespeeld. Deze nieuwe speeldata zijn niet opgenomen in het barrooster. Hopelijk kan de kantine ondersteuning ontvangen van vrijwilligers indien dit nodig is. 

 

Bardiensten zondagochtend

Het rooster voor de bezetting van de kantine op zondagochtend krijgen we niet rond. Wij zijn op zoek naar een vaste vrijwilliger of meerdere vrijwilligers om de bezetting rond te krijgen. Des te groter de groep, des te minder diensten.

 

Beleid gele en rode kaarten – bezwaar

Het bestuur wil het beleid op gele en rode kaarten onder de aandacht brengen. Is een gestrafte speler het niet eens met de aan hem gegeven gele of rode kaart, dan moet er altijd overleg met de technische commissie worden gepleegd over de vraag of met kans op succes bezwaar kan worden gemaakt.

Het beleidsstuk wordt geüpdatet en binnenkort op de website geplaatst.

 

Rommelmarkt 25 mei 2019

De vereniging organiseert zaterdagmiddag 25 mei een rommelmarkt op ons Sportpark. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de voetbalvereniging.

Wij zoeken vrijwilligers met auto’s en aanhangwagens voor het ophalen van spullen (straten Gasselternijveen), vrijwilligers voor het sorteren van de spullen, vrijwilligers voor de verkoop op de markt, en vrijwilligers voor het opruimen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Laura Spa.

 

Boerenrock terrein opruimen 26, 27, 28, 29 augustus 18 – 21u

VV Gasselternijveen en het bestuur van Boerenrock gaan een samenwerking aan m.b.t. het opruimen van het feestterrein. Deze activiteit levert de vereniging een aanzienlijk groot geldbedrag op, die we goed kunnen gebruiken om o.a. de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden.  Maar er zijn nog veel meer wensen waar we dit geld voor in kunnen zetten. Voor deze actie willen wij alle leden in beweging krijgen. Wij zoeken voor 4 avonden, per avond 25/30 pers. die tussen 18-21u kunnen helpen om het terrein op te ruimen. Jeugdleden mogen ook helpen. Rond de zomervakantie ontvangt ieder lid een brief voor deelname aan deze week.

 

Onderhoud dag 7 september 2019

De jaarlijkse onderhoud dag is gepland op zaterdag 7 september 2019.  T.z.t. volgt meer informatie.

 

Seizoen opening 7 september 2019

Ook dit jaar gaan wij een seizoen opening i.p.v. afsluiting organiseren.

T.z.t. volgt meer informatie over het programma. Leuke ideeën voor het feest zijn welkom!


Vacatures

De vereniging is op zoek naar;

Vrijwilligers voor hulp bij het organiseren van de rommelmarkt , Boerenrock, de seizoensopening.

 

Ter ondersteuning van het bestuur en de commissies; sponsor commissieleden, een vrijwilligers coördinator, een scheidsrechters coördinator, een barmedewerker voor zondagochtend, een verzorger voor het 1ste elftal.

Log in or create an account