log in

Bestuurstafel

Bestuurstafel

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Nieuws en Mededelingen vanuit het bestuur

 Het bestuur heeft op 22 september jl. vergaderd. De volgende mededelingen kunnen we doen:          

 Vacatures bestuur

N.a.v. de vacatures die zijn ontstaan hebben we reeds een aantal mensen benaderd. Een aantal mensen heeft laten weten niet beschikbaar te zijn. Anderen hebben bedenktijd gevraagd en zij zullen hier zeer binnenkort op terugkomen.

 Ook nu hebben we nog een aantal mogelijke kandidaten op onze lijst gezet, die we nog zouden kunnen benaderen.

 We zijn met name op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Wellicht dat moeders van jeugdleden geïnteresseerd en geschikt zijn. Een oproep aan iedereen: denk met ons mee bij het vervullen van de vacatures die er zijn.

 Uiteraard kunnen geïnteresseerden zichzelf ook melden en om informatie vragen bij één van de huidige bestuursleden.

 Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 november a.s.. Zet de datum alvast in uw agenda! In de vergadering legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen seizoen en wordt met de leden gekeken naar de plannen van het lopende seizoen. Dit is dus het moment dat u kunt meepraten over het beleid van de vereniging.

 Verdere informatie en een uitnodiging volgt uiteraard tegen die tijd.

Vrijwilligersavond

Dit jaar willen we weer een vrijwilligersavond organiseren om alle mensen die op vrijwillige basis onze club steunen te bedanken. We zijn bezig om een bekende uit de sportwereld naar onze club te halen en zijn mede afhankelijk van zijn agenda. We koersen nu op 11 november (i.v.m. sint maarten iets later op de avond) of 18 november.

Zodra de definitieve datum bekend is zullen we dit laten weten.

Grote clubactie

Ook dit keer doet onze vereniging mee aan de grote clubactie. Door de verkoop van loten en de inkomsten die we hiermee genereren kunnen we materialen aanschaffen voor onze club. Reeds deze week zijn de eerste loten uitgereikt aan de leden en we hopen dat ze met veel enthousiasme op pad gaan om de loten aan de man te brengen en er veel loten worden verkocht.

Financiën

Inmiddels heeft onze penningmeester de jaarcijfers van het vorige seizoen en de begroting van dit seizoen in concept klaar. Deze zijn besproken tijdens de vergadering en zullen uiteindelijk op de ALV aan de leden bekend worden gemaakt.

 Vergadering moederverenigingen met het bestuur van de SJO

Op 3 oktober a.s. vindt de halfjaarlijkse vergadering tussen de besturen van de moederverenigingen en het bestuur van de SJO plaats. Tijdens dit overleg worden gezamenlijk standpunten uitgewisseld, wordt teruggekeken naar het vorig seizoen en vooruit gekeken naar de komende periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Bestuursvergadering 30 juni 2016

Bestuurstafel

Nieuws en Mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur heeft op 30 juni jl. vergaderd. De volgende mededelingen kunnen we doen:          

Vacatures bestuur

N.a.v. de vacatures die zijn ontstaan is nagegaan welke kandidaten we voor de vacatures hebben. de komende periode zullen we mensen benaderen die we geschikt achten voor het bestuur.

Uiteraard kunnen geïnteresseerden zich ook melden en om informatie vragen bij één van de huidige bestuursleden.

 

Onderhoudsdag zaterdag 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus willen we een onderhoudsdag houden. Allerhande klussen op en rond ons terrein zullen worden uitgevoerd. Graag roepen we iedereen op deel te nemen en ons te helpen, zodat ons terrein en onze velden er weer netjes bijstaan aan het begin van het seizoen.

Graag aanmelden door een mail te sturen aan Edwin van der Vries (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Verbouw keuken

De verbouw van de keuken is in volle gang. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en mogelijk zal e.e.a. gereed zijn bij aanvang van de schoolvakanties, danwel in de eerste weken van de schoolvakanties. Via facebook, de website en twitter proberen we af en toe een update te geven.

Herhaalde oproep nieuwe bestuursleden

Herhaalde oproep nieuwe bestuursleden.

Zoals reeds in juni aangegeven, stellen een drietal bestuursleden hun functie beschikbaar. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november zullen dus 3 nieuwe mensen moeten opstaan om het bestuur weer compleet te maken. Het bestuur doet zijn uiterste best om er voor te zorgen dat de ontstane vacatures tijdig worden ingevuld en dat bij deze ALV drie nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd kunnen worden. Hierbij een herhaalde oproep aan de leden zich kandidaat te stellen of kandidaten aan te melden.

Reacties naar Edwin van der Vries of Marjon Boiten.

Aftreden bestuursleden

Bestuurstafel

Afgelopen week hebben een drietal bestuursleden in de bestuursvergadering aangegeven na de ALV te willen stoppen met hun bestuurswerkzaamheden.

Itske Prikker heeft aangegeven de bestuursfunctie niet langer te kunnen combineren met haar werkzaamheden en zal vroegtijdig aftreden. Marjon Boiten en Edwin van der Vries, respectievelijk secretaris en voorzitter, zijn volgens rooster aftredend en hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ook dit heeft te maken met de energie die de bestuursfunctie vraagt in combinatie met hun eigen werkzaamheden.

Zowel Itkse, Marjon als Edwin hebben aangegeven wel activiteiten binnen te vereniging te willen blijven uitvoeren. Ze blijven dus verbonden met onze vereniging, maar dan op een ander vlak.

Door het aftreden ontstaan er drie vacatures binnen het bestuur. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om er voor te zorgen dat de ontstane vacatures tijdig worden ingevuld en dat bij de eerstvolgende ALV drie nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd kunnen worden. Uiteraard zijn ideeën vanuit leden zeer welkom. De eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur uitgebreid stilstaan bij de wijze waarop het bestuur aangevuld zou kunnen worden.

Het bestuur

Log in or create an account