log in

Bestuurstafel

Bestuurstafel

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

De bal rolt weer, ook op sportpark de Hunze. Na een prachtig seizoen 2017 - 2018 wacht een nieuw seizoen met weer vele uitdagingen. 

Maandagavond heeft het bestuur voor de eerste keer na de zomervakantie weer vergaderd. Zoals voor de zomervakantie aangegeven gaan wij op korte termijn de commissies uitnodigen voor een gesprek. Ook staan er gesprekken gepland met mensen die wellicht iets kunnen/willen betekenen voor de vereniging. Het bestuur en alle commissies kunnen versterking gebruiken! Wij hopen dit seizoen invulling te kunnen geven aan een volwaardig bestuur. 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat ook weer in de planning. Binnenkort hier meer over. 

Er is een vacature voor een schoonmaakster voor de kantine,
4 uren in de week (maandag 3 uren en vrijdag 1 uur)
Informatie bij het bestuur en reacties; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zondag 30 september 2018 speelt ons 1ste elftal hun 1ste thuiswedstrijd in de competitie.
Vanwege de promotie van ons hoogste elftal gaan wij dit seizoen weer entreegeld heffen voor het bezoeken van de thuiswedstrijden.
De volgende entreeprijzen worden gehanteerd bij alle thuiswedstrijden van
vv Gasselternijveen:
Reguliere entreeprijs     € 2,50 

De entree is gratis voor kinderen t/m 12 jaar en voor alle leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs van de vereniging.
Wil je alle wedstrijden bijwonen? Wordt dan donateur van onze vereniging!

Verloting door Supportersclub:    € 1,00 per lot en 3 voor € 2,00

 

Het bestuur.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet heeft gevolgen voor onze vereniging bij het verwerken en opslaan van lid gegevens. De wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoons-gegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.

Vv Gasselternijveen is verplicht om leden en ouders/verzorgers te informeren over het verwerken van persoonsgegevens, zodat zij weten welke gegevens verzamelt worden en wat ermee gedaan wordt.

Vv Gasselternijveen (vrijwilligers en andere betrokkenen) gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Als lid/vrijwilliger van vv Gasselternijveen mag men alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens wanneer er toestemming is verkregen vanuit het bestuur.

Iedereen die taken uitvoert voor en betrokken is bij de organisatie van vv Gasselternijveen (betaald of onbetaald) heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en andere relaties van vv Gasselternijveen waar men kennis van genomen heeft of toegang toe heeft. Er wordt vertrouwelijk met persoonsgegevens om gegaan.

Persoonsgegevens zoals aangeleverd bij aanmelding bij vv Gasselternijveen worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). De vereniging geeft gegevens door aan de KNVB, de coördinatoren van vv Gasselternijveen, leiders/trainers en ter gebruik voor voetbal gerelateerde doeleinden/clubactiviteiten. Zonder deze gegevens is lidmaatschap niet mogelijk.

Foto’s en video’s waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens. Binnen vv Gasselternijveen wordt gebruik gemaakt van een website en social media. O.a. wedstrijd-verslagen, teamindelingen en foto’s/filmpjes van wedstrijden en evenementen worden getoond op deze kanalen. Vanwege AVG moeten leden toestemming geven voor het publiceren van beeldmateriaal.

Het vragen van toestemming en het beveiligen van het beeldmateriaal zijn twee belangrijke regels waar vv Gasselternijveen rekening mee houdt. Daarnaast gelden natuurlijk ook de andere verplichtingen uit de AVG vanaf 25 mei 2018.

Bij nieuwe leden van vv Gasselternijveen zal bij inschrijving om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens gevraagd worden.

Voor huidige leden geldt dat wij middels deze Privacy verklaring ervan uit gaan dat ieder lid bekend en akkoord is met het gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Een ieder heeft het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. Dit is mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur van vv Gasselternijveen.

Indien u vragen heeft over de Privacy verklaring kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur vv Gasselternijveen

Van de bestuurstafel

Deze week hebben we de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie gehad.

Achter de schermen zijn we druk bezig om de grootste knelpunten/zorgen binnen onze voetbalvereniging in kaart te brengen en daar waar mogelijk op te lossen. Zoals bekend hebben wij nog steeds geen volwaardig bestuur, waardoor de werkdruk hoog is. Ook zijn de diverse commissies onderbemand. Gevolg, de club draait al (te) lange tijd op de inzet van een (te) kleine groep vrijwilligers.

De urgente zaken worden uiteraard zo goed mogelijk opgepakt en geregeld, maar de minder urgente zaken blijven vaak te lang liggen of worden uitgesteld.

Dat is geen goede zaak, en moet ook niet. 

Het bestuur wil na de zomervakantie graag met alle commissies in gesprek om de knelpunten/frustraties etc. boven tafel te krijgen. Ook staan er een aantal persoonlijke gesprekken gepland met mensen die wellicht iets kunnen/willen betekenen voor onze mooie vereniging.  

De eerste bestuursvergadering na de zomervakantie vindt plaats op maandagavond 3 september 2018, en aansluitend zullen we alle commissies benaderen en uitnodigen voor een gesprek.

In het weekend van 8/9 september willen we in samenwerking met de activiteiten commissie het seizoen dan ook openen met een feest voor alle leden (zowel senioren als jeugd). Ook willen we alle vrijwilligers en sponsoren hiervoor uitnodigen om de saamhorigheid te promoten. Hoe dan ook hopen we er een gezellige seizoen opening van te maken. Over de exacte invulling volgt later nadere informatie, maar noteer/blokkeer dit weekend alvast in je agenda!

In de komende weken even geen voetbal, maar genieten van een welverdiende vakantie. Wij wensen iedereen, voetballers, vrijwilligers, medewerkers, supporters, sponsors en bezoekers een hele prettige en fijne vakantie.

We zien jullie allemaal graag terug in het nieuwe voetbalseizoen!

 

Seizoen 2018 - 2019

Het nieuwe seizoen komt eraan!

Wie komt in welk team, hoeveel teams hebben we, hoe lopen de overschrijvingen, bij wie zitten we in de poule en wat wordt het programma?

Het zijn allemaal vragen die steeds actueler worden.

De KNVB heeft een handige tijdlijn gemaakt. Zo wordt duidelijk wanneer de vereniging wat moet doen. Maar ook wanneer we wat van de bond kunnen verwachten.

Zo is voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren en vooral waar we informatie kunnen vinden waar we naar op zoek zijn!

 

Vanaf 1 juni (t/m 20 juni) is het mogelijk om de teams voor het nieuwe seizoen in te schrijven

Uiterlijk 15 juni dienen alle overschrijvingsverzoeken te zijn ingediend

Vanaf 21 juni kan de spelerspasfoto gewijzigd worden

In de periode van 1 tot 3 juli verwerkt de KNVB alle overschrijvingsverzoeken

2 juli – bondsteams in Sportlink Club worden door de bond opgeschoond

3 juli - bondsteams voor het nieuwe seizoen zijn zichtbaar

In deze periode van 1 tot 12 juli zijn teams niet zichtbaar in de mediakanalen van Sportlink en op Voetbal.nl

Op 13 juli wordt bekend welk team in welke poule is ingedeeld

Vanaf 13 juli worden alle teams weer getoond op alle mediakanalen van Sportlink

Op 27 juli wordt de bekerindeling bekend gemaakt door de KNVB

Op 28 juli wordt de nummering van de bekercompetitie bekend gemaakt

Op 10 augustus wordt het bekerprogramma bekend gemaakt

17 augustus - de nummering van de competitie wordt bekend gemaakt

Op 31 augustus wordt het programma van de 1e wedstrijddag (competitie) vrijgegeven

 

Log in or create an account