log in

Actueel

Actueel

Nieuwsberichten

Van de voorzitter

Van de Voorzitter

Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen. De eerste wedstrijden zijn gespeeld in de beker en ook in de competitie zijn de eerste wedstrijden gestreden. Eerste punten zijn gewonnen of verspeeld en de eerste doelpunten zijn gemaakt of geïncasseerd.

Op ICT vlak begon het voor onze vereniging erg vervelend toen bleek dat onze website gehackt was. De website is daarom een tijdje uit de lucht geweest, maar gelukkig is het probleem verholpen en zijn we weer ‘live’. Het maakte in ieder geval dat de voorzitter wat minder haast hoefde te maken met dit artikel.

De afgelopen zomervakantie is heel hard gewerkt om de keuken te vernieuwen. De prijs die we wonnen het vorig seizoen, waardoor we een seizoen lang de meest bewuste kantine van Nederland waren, is hier mee verzilverd. We zijn veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers die meteen na de seizoensafsluiting zijn gaan klussen en de klus aan het begin van de zomervakantie geklaard hadden. Een bijzondere dank aan Gerard Bies, die de coördinatie op zich heeft genomen. Ook een aantal vaste krachten van de onderhoudsgroep kon het niet laten om te helpen en daarnaast waren een aantal deskundigen (o.a. voor water, gas en licht) betrokken. Iedereen heel hartelijk dank voor de inzet en we kunnen stellen dat het resultaat erg mooi is.

Ook de werkplaats van de onderhoudsploeg is van nieuw hout voorzien; een mooie klus in de zomer. Het gereedschap kan nu weer droog en hopelijk ook veilig staan.

Aan het begin van het seizoen hebben we traditioneel een onderhoudsdag gehad. Rond de 20 vrijwilligers (jong en oud) hebben in een ochtend het terrein flink onder handen genomen. Reclameborden zijn schoongemaakt, paaltjes geverfd, kantjes geknipt, de heg is geknipt, de borden aan de ingang van ons dorp zijn schoongemaakt. Al met al een drukke ochtend, maar het resultaat mocht er zijn. Als dank kregen de heren en dame (Sam Poppinga bedankt!) een heerlijk broodje Balletje Breed, dat er heerlijk in ging.

Het eerste elftal moet dit jaar opnieuw bouwen aan het team. Veel spelers die vorig seizoen bij ons speelden zijn vertrokken. Dit maakt dat trainer Roeland Deuring met een relatief jong en onervaren team deze competitie is ingegaan. Helaas heeft het team tot aan het schrijven van dit artikel nog geen punten weten te pakken. Wel kunnen  we stellen dat de teamgeest er is, er een geweldige opkomst is op de trainingen en de sfeer onder de spelers prima is. Ik ben er van overtuigd dat dit een goede basis is en de punten er zeker zullen komen.

Dit jaar spelen we weer met drie seniorenteams. Het blijft soms – onder anderen in verband met blessures – soms wel behelpen om de teams bemenst te krijgen. Gelukkig zijn er soms B-junioren die willen bijspringen.

Het 45+ team is nog steeds actief en ook de dames – onder leiding van Willem  Volders – zijn weer gestart dit seizoen. Inmiddels hebben zij een gelijkspel uit het vuur gesleept en zijn de eerste punten binnen.

Dit jaar is er een 35+ team actief. Wat begon als een grap tijdens de seizoensafsluiting is omgezet in een team van 14 tot 16 spelers (veelal ouders van jeugdleden - waarvan is gebleken dat we ze zeker nodig zijn. Vanwege een chronische trainingsachterstand (sommige spelers van het team hebben nog nooit in hun leven gevoetbald of hebben dit 20 jaar en 20 kilo geleden gedaan), hebben we al veel geblesseerden, helaas. We (ja, de voorzitter is ook gestrikt) beginnen dus helemaal weer van voren of aan en hopen toch in dit nieuwe seizoen een keer een puntje te pakken. Het team verplaatst zich overigens naar de uitwedstrijden in de limousine van Boerenrock wat uiteraard veel bekijks oplevert. De derde helft – die meestal al in de limousine begint - is in alle gevallen overigens een groot succes.

Ook de sponsorcommissie is druk in de weer om sponsoren aan onze club te binden en nieuwe sponsoren te werven. Door hun inspanning wordt een hoop geld verkregen voor onze vereniging waar we zeer blij mee moeten zijn.

Ik wens alle spelers, ouders van spelers, vrijwilligers een heel goed seizoen toe. Een seizoen waarin we met elkaar als vereniging het vooral gezellig met elkaar hebben. Waar ieder op zijn niveau lekker kan voetballen en plezier kan beleven aan dit leuke spelletje.

Met sportieve groet,

Edwin van der Vries

voorzitter

Van de bestuurstafel

Nieuws en Mededelingen vanuit het bestuur

 Het bestuur heeft op 22 september jl. vergaderd. De volgende mededelingen kunnen we doen:          

 Vacatures bestuur

N.a.v. de vacatures die zijn ontstaan hebben we reeds een aantal mensen benaderd. Een aantal mensen heeft laten weten niet beschikbaar te zijn. Anderen hebben bedenktijd gevraagd en zij zullen hier zeer binnenkort op terugkomen.

 Ook nu hebben we nog een aantal mogelijke kandidaten op onze lijst gezet, die we nog zouden kunnen benaderen.

 We zijn met name op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Wellicht dat moeders van jeugdleden geïnteresseerd en geschikt zijn. Een oproep aan iedereen: denk met ons mee bij het vervullen van de vacatures die er zijn.

 Uiteraard kunnen geïnteresseerden zichzelf ook melden en om informatie vragen bij één van de huidige bestuursleden.

 Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 november a.s.. Zet de datum alvast in uw agenda! In de vergadering legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen seizoen en wordt met de leden gekeken naar de plannen van het lopende seizoen. Dit is dus het moment dat u kunt meepraten over het beleid van de vereniging.

 Verdere informatie en een uitnodiging volgt uiteraard tegen die tijd.

Vrijwilligersavond

Dit jaar willen we weer een vrijwilligersavond organiseren om alle mensen die op vrijwillige basis onze club steunen te bedanken. We zijn bezig om een bekende uit de sportwereld naar onze club te halen en zijn mede afhankelijk van zijn agenda. We koersen nu op 11 november (i.v.m. sint maarten iets later op de avond) of 18 november.

Zodra de definitieve datum bekend is zullen we dit laten weten.

Grote clubactie

Ook dit keer doet onze vereniging mee aan de grote clubactie. Door de verkoop van loten en de inkomsten die we hiermee genereren kunnen we materialen aanschaffen voor onze club. Reeds deze week zijn de eerste loten uitgereikt aan de leden en we hopen dat ze met veel enthousiasme op pad gaan om de loten aan de man te brengen en er veel loten worden verkocht.

Financiën

Inmiddels heeft onze penningmeester de jaarcijfers van het vorige seizoen en de begroting van dit seizoen in concept klaar. Deze zijn besproken tijdens de vergadering en zullen uiteindelijk op de ALV aan de leden bekend worden gemaakt.

 Vergadering moederverenigingen met het bestuur van de SJO

Op 3 oktober a.s. vindt de halfjaarlijkse vergadering tussen de besturen van de moederverenigingen en het bestuur van de SJO plaats. Tijdens dit overleg worden gezamenlijk standpunten uitgewisseld, wordt teruggekeken naar het vorig seizoen en vooruit gekeken naar de komende periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Bestuursvergadering 30 juni 2016

Bestuurstafel

Nieuws en Mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur heeft op 30 juni jl. vergaderd. De volgende mededelingen kunnen we doen:          

Vacatures bestuur

N.a.v. de vacatures die zijn ontstaan is nagegaan welke kandidaten we voor de vacatures hebben. de komende periode zullen we mensen benaderen die we geschikt achten voor het bestuur.

Uiteraard kunnen geïnteresseerden zich ook melden en om informatie vragen bij één van de huidige bestuursleden.

 

Onderhoudsdag zaterdag 27 augustus

Op zaterdag 27 augustus willen we een onderhoudsdag houden. Allerhande klussen op en rond ons terrein zullen worden uitgevoerd. Graag roepen we iedereen op deel te nemen en ons te helpen, zodat ons terrein en onze velden er weer netjes bijstaan aan het begin van het seizoen.

Graag aanmelden door een mail te sturen aan Edwin van der Vries (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Verbouw keuken

De verbouw van de keuken is in volle gang. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en mogelijk zal e.e.a. gereed zijn bij aanvang van de schoolvakanties, danwel in de eerste weken van de schoolvakanties. Via facebook, de website en twitter proberen we af en toe een update te geven.

Herhaalde oproep nieuwe bestuursleden

Herhaalde oproep nieuwe bestuursleden.

Zoals reeds in juni aangegeven, stellen een drietal bestuursleden hun functie beschikbaar. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 november zullen dus 3 nieuwe mensen moeten opstaan om het bestuur weer compleet te maken. Het bestuur doet zijn uiterste best om er voor te zorgen dat de ontstane vacatures tijdig worden ingevuld en dat bij deze ALV drie nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd kunnen worden. Hierbij een herhaalde oproep aan de leden zich kandidaat te stellen of kandidaten aan te melden.

Reacties naar Edwin van der Vries of Marjon Boiten.

Aftreden bestuursleden

Bestuurstafel

Afgelopen week hebben een drietal bestuursleden in de bestuursvergadering aangegeven na de ALV te willen stoppen met hun bestuurswerkzaamheden.

Itske Prikker heeft aangegeven de bestuursfunctie niet langer te kunnen combineren met haar werkzaamheden en zal vroegtijdig aftreden. Marjon Boiten en Edwin van der Vries, respectievelijk secretaris en voorzitter, zijn volgens rooster aftredend en hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ook dit heeft te maken met de energie die de bestuursfunctie vraagt in combinatie met hun eigen werkzaamheden.

Zowel Itkse, Marjon als Edwin hebben aangegeven wel activiteiten binnen te vereniging te willen blijven uitvoeren. Ze blijven dus verbonden met onze vereniging, maar dan op een ander vlak.

Door het aftreden ontstaan er drie vacatures binnen het bestuur. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om er voor te zorgen dat de ontstane vacatures tijdig worden ingevuld en dat bij de eerstvolgende ALV drie nieuwe bestuursleden gekozen of benoemd kunnen worden. Uiteraard zijn ideeën vanuit leden zeer welkom. De eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur uitgebreid stilstaan bij de wijze waarop het bestuur aangevuld zou kunnen worden.

Het bestuur

Meer artikelen...

  1. OEFENPROGRAMMA januari 2018

Log in or create an account